კვლევა
მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სესილი ბერიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომი „ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის დროს კბილის კარიესის და პაროდონტის დაავადებათა განვითარების რისკ-ფაქტორები მოზარდთა ასაკში“. მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ მინდაძის სადისერტაციო ნაშრომი „ყბა-კბილთა სისტემის ანომალიების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და მკურნალობა ადენოიდების მქონე პაციენტებში“.