აკადემიური პერსონალი
პროფესორები

აგლაძე შოთა
კალანდია გიორგი
ცოტნიაშვილიზაზა


ასოცირებული პროფესორები


ამნიაშვილი თეა
დოლიძე მაკა
კანკია ნარგიზა
ლომიძე მარინე
ყულოშვილი ნინო
წითელაშვილი ნანა
ხიზანიშვილი მარინე