აკადემიური პერსონალი
პროფესორები

  • გაბედავა მერი
  • გრიგალაშვილი სულიკო
  • მარხულია გურამ
  • ჯიჯეიშვილი ქეთევან

ასოცირებული პროფესორები


  • ბუხრაშვილი ეკა
  • იზორია მარინა
  • კაპანაძე ლალი
  • ჩქოფოია სოფო
  • ჩხიკვიშვილი გიორგი

ასისტენტ პროფესორი

  • ამილახვარი ლიზა