მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მარი ქუთათელაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

მარი ქუთათელაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2017 წლის 23 დეკემბერს 15 საათზე შედგება სამართლის სკოლის, სამართლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მარი ქუთათელაძის სადისერტაციო ნაშრომის „განრიდება და მედიაცია სისხლის სამართალში“ საჯარო დაცვა. მისამართი: ვაკე, ჭავჭავაძის N 25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი

Share: