სასტიპენდიო პროგრამა ლატვიაში

სასტიპენდიო პროგრამა ლატვიაში

ლატვიის სახელმწიფო განათლების განვითარების სააგენტო 2017-2018 აკადემიური წლისთვის ქართველ სტუდენტებს, მკვლევარებსა და აკადემიურ პერსონალს სთავაზობს სასტიპენდიო პროგრამებს. სასტიპენდიო პროგრამაზე მიიღება იმ სტუდენტთა აპლიკაციები, რომლებმაც წარმატებით დაასრულეს სწავლების ერთი აკადემიური წელი. ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის სტიპენდია შეადგენს ყოველთვიურად 500 ევროს, ხოლო დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის - 670 ევროს. აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალისთვის სასტიპენდიო პროგრამა გრძელდება 5 თვე. განაცხადის გაკეთების ბოლო ვადაა 2017 წლის 1 აპრილი. ლატვიის მხარის მიერ შემოთავაზებული სასტიპენდიო პროგრამა მოიცავს, ასევე საზაფხულო სკოლასაც (Summer school), სადაც მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს. საზაფხულო სკოლიში განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 4 მაისი. საზაფხულო პროგრამის განმავლობაში დაფინანსება შეადგენს 711 ევროს. დეტალური ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ იხილეთ შესაბამის ვებგვერდზე :http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/scholarships/?tl_id=18395&tls_id=18397

Share: