მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

23 დეკემბერს 15 სთ-ზე საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე შედგება დისერტანტ ნინო აბაიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის - "პაროდონტის ანთებით დაავადებათა პროგნოზული მახასიათებლები და კორელაციები სომატურ დაავადებებთან ქართველ სტუდენტთა პოპულაციაში" საჯარო დაცვა. მისამართი: ვაკე, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი.

Share: