კონფერენცია თემაზე: ქალის როლი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში

კონფერენცია თემაზე: ქალის როლი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ELSA Georgia) გაეროს განვითარების პროგრამასთან და საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრთან ერთად, ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, გთავაზობთ კონფერენციას თემაზე: ”ქალის როლი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში”. კონფერენციის მიზანია, ქალების გენდერული როლის გაძლიერება, ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური კუთხით, ასევე, სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში ავტორიზებული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის, მოქმედი სტატუსის მქონე სტუდენტებს. კონფერენცია გაიმართება 2017 წლის 20 მარტს. დაინტერესებულმა სტუდენტებმა უნდა შეავსონ წინამდებარე სარეგისტრაციო ფორმა არაუგვიანეს 18 მარტის 18:00 საათისა:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf26ShEFYNLRqMfpnV3zJjPnpGaDf43QKeR23nfyZUtAeOyXA/viewform

Share: