იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მეექვსე ნაკადი

იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მეექვსე ნაკადი

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მეექვსე ნაკადს. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე. სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტს ან კურსდამთავრებულს, რომელის სწავლის დასრულებიდან არ გასულა 2 წელიწადზე მეტი და ასევე,იგი გამოირჩევა მაღალი აკადემიური მოსწრებით GPA (მინიმუმ 3.0). საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა, რომლებსაც სურვილი გაქვთ ჩაერთოდ პროგრამაში, გთხოვთ 24 მარტის ჩათვლით, განაცხადოთ წერილობითი თანხმობა შესაბამის დეკანატში. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით შესაბამის დეკანატს.

Share: