თამარ მინდაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

თამარ მინდაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2017 წლის 4 მაისს, 17 საათზე შედგება მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ მინდაძის სადისერტაციო ნაშრომის "ყბა-კბილთა სისტემის ანომალიების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და მკურნალობა ადენოიდების მქონე პაციენტებში" საჯარო დაცვა. მისამართი: ვაკე, ჭავჭავაძის N 25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი.

Share: