მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ევროპა საქართველოში-დიუმას ნაკვალევზე

ევროპა საქართველოში-დიუმას ნაკვალევზე

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწოფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით შეიქმნა დოკუმენტური ფილმი ,,ევროპა საქართველოში-დიუმას ნაკვალევზე". იდეის ავტორების მიზანია მოსახლეობისთვის ევროკავშირის დახმარების იმ პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, რომლებიც საფუძველს ქმნიან საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების მიმართულებით. ფილმის საჯარო ჩვენება გაიმართება საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში დავით აღმაშენებლის დარბაზში მ/წ 22 დეკემბერს 13:00 სთ-ზე.

Share: