აბიტურიენტებითვის!

აბიტურიენტებითვის!

რატომ სდასუ? •აბიტურიენტის მიერ სდასუ-ს საგანმანათელბლო პროგრამების პირველ ნომრად არჩევის შემთხვევაში სტუდენტის სწავლის საფასური მცირდება 15 %-ით, მეორე ნომრად არჩევის შემთხვევაში კი 10 %-ით; • დავით აღმაშენებლის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად მიიღებს 120 ლარს; • ილია მეორის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად დაფინანსდება 100 ლარით; •ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები ყოველწლიურად ისარგებლებენ 20% -იანი შეღავათით; •ოჯახის წევრების სდასუ-ში სწავლების შემთხვევაში თითოეული ისარგებლებს 10%-იანი შეღავათით. თქვენ აგვისტომდე ყოველთვის გაქვთ შანსი შეცვალოთ საკუთარი არჩევანი, ანუ შეცვალოთ როგორც უმაღლესი სასწავლებელი და სპეციალობა, ასევე მათი რიგითობა. საუკეთესოები ირჩევენ სდასუ-ს! აირჩიე შენც - 020

Share: